У центрі позашкільної освіти проводиться систематична методична робота, покликана допомагати уреалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; активізації творчого потенціалу і реалізовується через різноманітні форми роботи: колективні, групові та індивідуальні.

Колективні  форми роботи:

- інструктивно - методичні наради;
- науково - практичні конференції;
- педагогічні зустрічі;
- огляд методичної літератури;
- круглий стіл;
- методичний діалог;
- тематична година спілкування.

  Групові форми роботи:

- методичне об'єднання;
- творчі групи з реалізації проектів;
- семінари - практикуми;
- «Школа  молодого педагога»;
- тренінги;
- методичні оперативки;
- професійна дискусія.

 Індивідуальні форми роботи:

- діагностування;
- самоосвіта;
- конкурс «Кращий керівник гуртка»;
- атестація;
- творчий звіт;
- взаємовідвідування занять;
- індивідуальні консультації, співбесіди;
- видання методичних посібників, розробка програм гуртків.